Povabiti pa vas želimo k projektu s katerimi bi lahko skupaj prispevali k temu, da bi se več mladih srednješolcev (kjer naše društvo in tudi Planinska zveza Slovenije opaža največ osipa pri aktivnosti naših članov…) želelo udejstvovati v pohodništvu in gibanju v naravi… Želimo pa se spomniti tudi na tiste, ki si daljšega pohodništva ne morejo privoščiti.
Podrobneje v projektih v nadaljevanju in v prilogah, eden od dveh ključnih ciljev sta, da bosta dva naša člana letos poleti prehodila SPP1 in želja je, da to združi s srečavanji naših in vaših članov


SPODBUJANJE MEDSOSEDSKEGA SODELOVANJA – CILJI PROJEKTA IMPLEMENTIRANI NA »MEJNIH« OBMOČJIH POSAMEZNIH SOSEDSKIH PLANINSKIH DRUŠTEV

TEMELJNI CILJI

 1. Modernizacija planinskih poti: e-žigi na planinskih poteh, klopce na razglednih točkah, selfie okvirčki z motivi mest v vseh 4 smereh neba iz vsake razgledne točke. Vse s ciljem, da preko projektne aktivnosti Razgledi Slovenije spodbudimo Slovence, da tudi v prihodnje letuje v naši domovini. Tako v gorah, kot v tistih lepih krajih spodaj, na katere bomo opozorili iz razglednih točk.
  Na vsaki od teh točk pa bo tudi tablica s QR kodo, ki bo poleg prej omenjenega linka do vsebin in
  e-žiga namenjena tudi povečevanju varnosti pohodnikov v gorah. Saj se bo v primeru izginotja osebe lahko hitro preverilo kdaj in kje se je ta oseba gibala. S tem pa bi se prihranil čas, ko se je preko vpisnih knjig na kočah to preverjalo. Z našim načinom pa bi bistveno pohitrili ta proces in zvišali odzivni čas ter s tem tudi možnost hitrejšega ukrepanja in začetka reševanja.
 2. Mlade spodbuditi, da družabne medije večkrat zamenjajo za gibanje v naravi, mdr. za pohodništvo oz. planinarjenje. Skupaj z Planinsko zvezo Slovenije, šolami in mladinskimi organizacijami bomo poiskali načine kako to doseči. Za sedaj pa preko nagrad za mlade pare (romantična večerja z nočitvijo, storitve mobilne tehnologije…) in preko njihove želje po pozornosti. Tako bomo nagradili par ali skupino mladih, ki bo obiskala največ planinskih točk, tiste, z najbolj všečkanimi selfiji in fotografijami iz razglednih točk in pa nekaj udeležencev, ki bodo v akciji samo sodelovali…
 3. Skrb za psiho-socialno zdravje najranljivejših skupin v tem trenutku – brezposelnih. Preko fizičnega gibanja in različnih projektov, jih želimo aktivirati, da bodo lahko čim prej postali zopet aktivni del naše družbe.
 4. SKRB ZA GOZDOVE IN NARAVO:
  Kjer bo le mogoče bomo na jasah in drugih primernih lokacijah za druženja bi posadili Lipo prijateljstva ali drugo drevo, ki bi koristilo temu območju. Spodbujali bomo, da čim več ljudi pristopi k takšnim aktivnostim. Če kdaj smo v preteklem obdobju spoznali kako zelo nam pomaga narava, drevesa…
  4.2.Kjer to ni mogoče pa bi posadili vsaj avtohtono dišavnico ali zelišče iz katerega bo mogoče pripraviti zeliščni čaj.
 1. Klopce na najlepših razglednih točkah SPP1 in drugih pohodniških poteh po Sloveniji. Na poti bomo izbrali predloge, za vsako traso SPP1, kjer bi po prej omenjenem kriteriju bilo dobro umestiti klopco in pa nekaj drugih točk kjer smo na poti opazili, da ljudje počivajo na mestih brez klopi in mizice. Te predloge bomo dali nato na glasovanje in na mestu, ki bo najbolje ocenjeno bomo v prihodnosti skupaj s partnerji postavili mizo z drevesom in klopco s sledečimi informacijami: a) planinci odnesemo smeti sami v dolino! b) sliko s QR kodo (kjer signala ni pa pvc tablico) s ključnimi informacijami o: c) podatkih o najbližjem zavetišču d) o zanimivostih v bližini d) verz lokalnega pesnika e) vse v zelo sumarirani obliki saj bo qr koda vodila do spletne strani kjer bo mogoče prebrati vse podrobnejše informacije.
 2. Prej omenjena Lipa (drevo) prijateljstva ne bo opravljala samo naravovarstvene funkcije ampak tudi povezovalno. Pomen Lip prijateljstva je podrobno predstavljen v priloženem katalogu, zato na tem mestu dodajmo le konkretne cilje, ki se navezuje na tiste iz prej omenjenega kataloga.
  Okoli drevesa ali na kakšni lepi razgledni točki v bližini SSP1 bi postavili leseno klop z informacijami o SSP1 in kratkimi verzi o pomenu druženja(kako smo ga pogrešali v karantenskih časih… ) , ter o tem zakaj je potrebno čim več časa preživeti v naravi.
 3. To bi lahko bil prostor druženja in srečevanja članov sosedskih planinskih društev. V primeru spodbujanja pohodništva pri ciljnih skupinah (trenutno brezposelna oseba, srednješolci in študentje, ki so čedalje redkejši pohodniki…) bi lokalni vodniki na mejni točki prevzeli takšno skupino in jo predali vodnikom na meji z novo sosednjim društvom. Seveda v dogovorjenih obdobjih oz. času trajanja projekta. A cilj je, da vsaj enkrat letno izvedemo tovrstno srečevanje prej navedenih skupin iz sosednjih občin. 8. Želimo ohranjati tudi lepo slovensko navado, da ko prideš na obisk gostitelju prineseš kašno praktično manjše darilce. V primeru projekta se bodo Planinska in druga partnerska društva zavezala, da bodo v dogovorjenem času izvedla opisane konkretne cilje v predhodnih točkah.
 4. V času trajanja prve izvedbe pohoda Spoznajmo Slovenijo v 360 po SPP1 bodo pohodniki od vsakega lokalnega društva zbrale ščepec zelišč primernih za čaj in domačih orehov za potico. Del tega bodo oddale v sosednji občini predstavnikom lokalnega planinskega društva. Del pa se bodo prenesli do končne točke na Debelem rtiču, kjer ga bodo predali predstavnikom najbližjega lokalnega planinskega društva. Ti bodo prevzeli zavezo, da bodo s čajem in potico sprejeli in pogostili prve popotnike, ki bodo v okviru tega projekta krenili nazaj proti Štajerski po razširjeni Slovenski popotniški poti.
 5. Verjamemo, da se bodo predstavniki lokalnih planinskih društev ob prej navedenih aktivnostih izkazale za gostoljubne vsaj do socialno neprivilegiranim skupinam, ki bodo vključene v prvo odpravo SPO SLO po SPP1 . Zanje bomo preko sponzorjev in donatorjev priskrbeli, da jim za udeležbo na tej poti ne bo potrebno prispevati ničesar, saj se nadejamo, da bomo pridobili zanje donacije v obliki hrane, pijače, planinske obutve in opreme ter nekaj sredstev za kritje nočitev…. V kolikor večjega uspeha pri prej opisanih aktivnostih in vsaj minimalni pomoči s strani lokalnih planinskih društev bomo lahko iz načrtovanih 2 oseb razširili še na kakšno dodatno…
 6. Vsaj Štajerski del skupine obljublja, da bomo poskrbeli, da bo sočasno z našimi pohodniki, ki bodo odšli na SPO SLO po SPP1, na obalo prišlo dovolj našega dobrega vina, saj bomo z njim želeli nazdraviti ne samo našim pohodnikom ampak tudi našim primorskim prijateljem. Verjamemo, da bodo naše pohodnike iz projekta SPO-SLO po RSPP prišli nato v Maribor pozdraviti tudi naši primorski prijatelji, ko bodo ti projekt s tem, da bodo prehodili tudi RSPP1. Takrat bomo Štajerski del projekta v naše kraje povabili tudi predstavnike ostalih planinskih društev. Še posebej se bomo potrudil in se oddolžili tistim, ki so pomagali našim prvim udeležencem projekta SPO-SLO po SPP1
 7. Ker zaradi napovedane gospodarske krize nismo prepričani, da nam bo uspelo uresničiti vse prej navedene cilje pa bomo storili vse, da jih izvedemo vsaj na začetni (Maribor) in končni (obala) točki, kjer se je koordinator projekta obvezal, da se omenjenih lokacijah posadita dve drevesi in dve klopci term, da se ob teh dogodkih pripravi tudi krajši kulturno glasbeni program.
 8. Verjamemo, da bo težko prvič izvesti tak projekt v teh časih. A ravno zato, ga moramo izvesti. Da dokažemo, da smo enotni. Da smo Slovenci solidarni in pripravljeni, da skupaj izvedemo nekaj dobrega. Kot v času akcije Podarim dobim, ko je bila nekdanja naša država v gospodarski krizi a so podjetja in državljani skupaj uspeli doseči nekaj v kar so verjeli.
 9. In predvsem, da dokažemo, da se da tudi brez velikih finančnih vložkom omogočiti, da tisti, ki jih ravno finančna sredstva ovirajo pri tem, da bi dosegli visoke cilje, te z našo pomočjo uresničijo.

DRUGI SPLOŠNI IN SREDNJEROČNI CILJI

 1. Projekt se predstavi tudi nacionalni Planinski zvezi, z namenom, da cilji tega projekta postali program s katerim bi k pohodništvu privabljali in jih v temu spodbujali tudi v prihodnosti.
 2. Oblikovanje blagovne znamke SPO – SLO po SPP1 in RSPP. Ta bi lahko bila tudi tržno zanimiva saj bi lahko prej omenjeni pohodniki opravili tudi nekomercialne in zato objektivne teste opreme, obutve in oblačil, ki so še v fazi razvoja… Zlatim sponzorjem pa bi dovolili uporabo te blagovne znamke s pripisom. Preizkušena na SPP1!
 1. Druženje mladih (srednješolcev in študentov) in članov PD na mejah med sosednjima planinskima društvoma. Pohodnike (brezposelni ter dijak in študent) bi nato člani (oz. vsaj njihov lokalni vodnik) posameznega planinskega društva pospremili do območja naslednjega, kjer bi zopet izvedli druženje in tako skušali skleniti 360 stopinjsko črto, ki bi jo planinci v druženje prehodili z našimi člani, ki so se odločili prehoditi celo ali samo del SPP1 in / ali RSPP.
 2. Prikaz kaj zanimivega se da v Sloveniji videti – nadgradnja projekta, ki smo ga že izvajali. Naš cilj je, da bi še več ljudi spodbudili, da letujejo v Sloveniji… predvsem pa da tudi Študentje potujejo, planinarijo po Sloveniji…
 3. Platforma za učenje na daljavo glede vsebin povezanih z biologijo, geologijo in geografijo…
 4. Psihofizična priprava na nove krize in karanteno s predlogi za pohodništvo v vaši okolici. Mladi iz cele Slovenije bodo podali predloge kje si najhitreje umirijo misli in naberejo pozitivne energije.
 5. Izdali bomo E – knjigo: Slovenska pohodniška pot
 6. Športno družabne igre na daljavo. v stanovanju in brezkontaktno športanje v naravi. mdr. tudi Tenis na mivki, jogo…
 7. Spodbujanje narodne zavesti, pripadnosti lokalnim izdelkom in storitvam. Konkretno, da si bomo želeli Spoznavati Slovenijo, ko ne bo zunanjih razlogov in tudi finančnih spodbud s strani države.
 8. Pohodniki v okviru tega projekta SPO-SLO po SPP1 in nato RSPP to dokazali, da se je za vse prej omenjene cilje vredno potruditi. Na nas pa je, da storimo vse kar je v naših močeh, da se čim več teh ciljev uresničuje tudi v prihodnje, da se cilji in aktivnosti nadgrajujejo in dopolnjujejo.

KDAJ?

S projektom SPO SLO po SPP1 bomo začeli takoj ko pridobimo zadostno količino sponzorskih in donatorskih sredstev s katerimi bi pot po celotni SPP1 omogočili vsaj eni brezposelni osebi in dijaku ali študentu in ko bomo k projektu privabili toliko društev in njihovih vodnikov za trase, kjer še nimamo zagotovljenega dovolj izkušenega vodnika. Projekt SPO SLO po SPP1 bomo izvedli do konca jeseni oz. celotno po RSPP1 pa načrtujemo prehoditi v 360 dneh!

UDELEŽENCI

Povabili bomo predstavnike vseh lokalnih planinskih društev v bližini SPP1 in RSPP1. Cilj pa je, da poleg izkušenega planinskega vodnika celotno pot po SPP1 in RSPP1 prehodi vsaj ena brezposelna oseba (ki za takšno poti nima denarja) in en dijak ali študent.

NA KRATKO O KOORDINATORSKI ORGANIZACIJI

Počitniškega društva Kažipot Velenje, ki že 67 let izvaja projekte za mlade, ki bi jih lahko razdelili v sledeče skupine: mednarodno sodelovanje, zabava, neformalno izobraževanje in šport. V okviru zadnjega večjega društvenega projekti sta predstavnika Severne in Južne Koreje v Parka miru posadila dve Lipi prijateljstva. Naši člani pa so v več državah EU in v Bosni in Hercegovini posadil skupaj že 5 Lip prijateljstva. Člani so si z udarniškim delom zgradili tudi lasten športni park s plezalno steno. Imamo tudi planinsko sekcijo..

https://slsi.facebook.com/pg/pdkazipot/photos/?tab=album&album_id=10163607435360319&ref=page_internal

Za pretekle aktivnosti imamo podeljen status Nevladne organizacije v javnem interesu tako s strani RS kot MO Velenje. Za pretekle aktivnosti, zlasti za projekt www.nomorewars.eu pa pridobivamo tudi status Nevladne organizacije na področju mednarodnega sodelovanja.

SI ŽELITE SODELOVANJA, POTREBUJETE DODATNA POJASNILA?

Če vam karkoli glede tega sodelovanja ni razumljivo se lahko tudi kontaktiramo preko zoom.us ali preko gsma na 041205330 Še raje pa se bi z vami osebno srečali…
V pričakovanju vašega odziva vas lepo pozdravljam!
Avtor in koordinator projekta: mag. Uroš Ivančič, član Počitniškega društva Kažipot Velenje